Wieloletnie doświadczenie naszej firmy pozwoliło nam poszerzyć nasza ofertę o takie instalacje teletechniczne, jak:

  • domofonowe i wideodomofonowe,
  • kontroli dostępu (KD)
  • systemów alarmowych (SSWIN),
  • dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
  • systemów rejestracji czasu pracy (RCP),
  • systemów sygnalizacji pożaru (SSP),
  • systemów konferencyjnych,
  • oddymiania klatek schodowych,
  • sieci strukturalnej (LAN),
  • telewizji dozorowej (CCTV).
Każdą z nich zaprojektujemy i wykonamy, a następnie przeprowadzimy prace w zakresie serwisu oraz regularnej konserwacji. Dokonujemy również okresowych pomiarów eksploatacyjnych, sprawdzając czy parametry pracy systemów są nadal zgodne z wytycznymi i przepisami prawa. Gwarantuje to utrzymanie prawidłowo działającej instalacji teletechnicznej, służącej naszym Klientom niezawodnie przez wiele lat.