Za sukcesem firmy Olister stoi jej zespół, odpowiadający za najwyższą jakość usług. Założycielem jest absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, mgr inż. Sebastian Kosmalski. Specjalizuje się w projektowaniu, kosztorysowaniu oraz wykonawstwie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika robót. W Olister sprawuje bezpośredni nadzór nad realizowanymi projektami oraz odpowiada na kontakty z Klientami.

Fundamentem firmy są jej pracownicy, w tym przede wszystkim wykwalifikowani elektromonterzy oraz inżynierowie elektrycy. Z kolei o sprawną obsługę Klientów dbają nasi nieocenieni pracownicy biurowi.